Головна » Всесвітні дні » 8 жовтня 2020 року – Всесвітній день зору

8 жовтня 2020 року – Всесвітній день зору

Зір – одна з фізiологічних функцій сенсорної системи, за допомогою якої людина отримує 80 – 90 % інформації про навколишній світ, яка необхідна для повноцінного існування та орієнтування.  Oчі забезпечують не тільки зір, але і гармонiйний розвиток всіх органiв і систем органiзму.

Цей день відзначають з метою привернення уваги громадськості до проблеми сліпоти, порушення зору і реабілітації людей з порушенням зору. Крім того, він є основною подією глобальної ініціативи з профілактики  сліпоти «Бачення 2020: право на зір», створеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Міжнародним агентством  з профілактики сліпоти.

У всьому світі від порушення зору страждають близько 285 мільйонів осіб. Сліпота – це нездатність бачити. Провідні причини хронiчної сліпоти включають катаракту, глаукому, вікову дегенерацію жовтої плями, помутніння рогівки, діабетичну ретинопатію, трахому і захворювання очей у дітей (наприклад, викликані дефіцитом вітаміну А). У свiті все ширше зустрічається сліпота, що розвивається з віком, а також сліпота, викликана неконтрольованим діабетом.

В Україні серед первинних інвалідів по зору найтяжчі ступені інвалідності (1 та 2 групи) мають iнвалiди на глаукому (I гр. – 36,7 %, II гр. – 14,8 %). Вiрогідність слiпоти на одне око через 20 років після виникнення глаукоми складає 27 %, на обидва – 9 %. Слiпота внаслiдок глаукоми невилiковна. Однак, своєчасна дiагностика та адекватне лiкування з регулярним контролем, допомагають зберегти зоровi функцiї. Факторами, що спричиняють зростання кiлькості інвалiдів, хворих на глаукому, є пiзня стадiя хвороби на момент її виявлення та недостатня iнформованість населення щодо тяжкостi захворювання.

Майже третина слiпих та слабкозорих спостерiгається серед інвалiдів з патологiєю очного дна (27,6 %). Це пов’язано із зростанням в Українi поширеностi судинних захворювань, цукрового дiабету, що призводять до тяжких змiн сiтківки (вiкова дегенерацiя сiтківки, дiабетична ретинопатiя, тощо).

За останнi роки збiльшилася кількiсть порушень зору внаслiдок розвитку короткозоростi, астигматизму тощо. Cеред дитячого населення поширенiсть короткозоростi складає 30 % серед усіх захворювань очей, серед дорослого – 12 %. Користування електронними пристроями, недотримання зорової гiгієни, недостатній рiвень обiзнаності населення щодо профiлактики розвитку короткозорості – основнi причини такої ситуацiї.

Бiльшість випадкiв розвитку короткозоростi, настання iнвалідності внаслiдок глаукоми, захворювань сіткiвки можна попередити. Головне – це дотримання зорової гiгієни, рання дiагностика захворювань, своєчасне лiкування захворювань, моніторинг перебiгу хвороби. Такі скарги, як поява мушок перед очима, випадiння в полі зору, затуманення або погiршення зору, викривлення прямих лiній, часта змiна окулярів свiдчать про захворювання сiтківки та зорового нерва й потребують негайної консультацiї лiкаря.

У рамках Всесвiтнього дня зору проводяться просвiтницькі та профiлактичні заходи, спрямованi на попередження хвороб очей. Люди мають замислитись про можливостi профiлактики слiпоти та проблем, пов’язаних с зором, адже три чверті випадкiв таких захворювань можуть бути попередженi або вилiкувані.