Головна » інформація » Щодо формування МВТН

Щодо формування МВТН

Міністерство охорони здоров’я України надає роз’яснення щодо дій лікарів
стосовно фіксування непрацездатності пацієнтів у зв’язку з технічними питаннями
в роботі реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та
електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду, що мали місце
в грудні 2022 року.

Питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність
(МВТН) регулюються Порядком формування медичних висновків про тимчасову
непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони
здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від
01.06.2021 № 1066 (https://cutt.ly/99rPbJM) (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 9 розділу 4 Порядку У разі виявлення технічної неточності
або недостовірної інформації в МВТН, зміни до такого медичного висновку
лікуючим лікарем вносяться протягом 7 днів з дати його формування, відповідно
до пунктів 8 та 9 Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній
системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 18.09.2020 № 2136 (https://cutt.ly/Y9rPS6J).

У випадках, коли через технічний збій не відбулося створення МВТН як
продовження або скорочення існуючого випадку непрацездатності, і, як результат,
в електронному реєстрі листків непрацездатності Пенсійного фонду України було
сформовано декілька незалежних між собою страхових випадків та відповідно
листків непрацездатності, лікуючий лікар для належної та достовірної фіксації
непрацездатності пацієнта може діяти згідно з підпунктом 4 пункту 8 наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2021 № 1066 та видати заповнений бланк листка непрацездатності, згідно з наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 (https://cutt.ly/T9rPKfr). При цьому
зазначаємо, що згідно з абзацом 8 пункту 8 наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 01.06.2021 № 1066 в бланку листка непрацездатності, що видається як
продовження електронного листка непрацездатності, має бути зазначено номер
листка непрацездатності, який продовжується.